Dünyanın En İyi Filmleri

Genelİnceleme
Views: 171

Dünyanın En İyi Filmleri

Dünyanın en iyi filmleri deyince, genel beğeninin fikir arz ettiği, yakından bildiği ve kamuoyunda da tanınırlığı bulunan filmler kastedilmektedir.

Dünyanın en iyi filmleri herkesin sinema algısı üstünden gidebileceği için, standart bir konu üstünden giden çalışmaları kapsayabilir. Yoksa, dünyanın en iyi kadın filmleri, dünyanın en iyi queer filmleri, dünyanın en iyi işçi filmleri gibi alt başlıklar açıldığında da, seçenlerin dünya algısına göre bir liste hazırlanmış olur.

Burada, dünyanın en iyi filmleri denildiğinde, genelde Amerika sineması ve özellikle Batı Avrupa sineması anlaşılmaktadır. Avrupa sineması da, bilhassa Fransız, İspanyol, İngiliz sinemasını kapsamaktadır. Bu temel ülkeler, sinema bazında da her yerde bir lobi oluşturmuşlar; bunun maddi, reklamsal araçlarını dolaşıma sokmuşlardır.

En İyi Film Deyince Ne Anlıyoruz?

Dünyanın en iyi filmleri denince, genellikle Amerikan eserleri gelmektedir. Onun dışında, Fransız, İngiliz, İspanyol, Almanya sineması dikkati çekmektedir. Bu yönde, Avrupa sineması denilince, Batı Avrupa bölgesi aklımıza gelmektedir.

Dolayısıyla, dünyanın en iyi filmleri ekseninde, genel seyirciyi göz önünde tutmalıyız. En iyi filmleri de herkesin bildiği çalışmalar üstünden değerlendirirken, aynı zamanda klasiklerden de yararlanabiliriz.

Dünya Sineması Deyince Ne Anlıyoruz?

Dünya sineması denilince, özellikle Hollywood üzerinden bir çıkarım yapılabilir. Hollywood sineması ciddi bir göstergedir. Dünya piyasasına mal olmuş çoğu yapımın altından bu sinemanın parmağı çıkar. Sermaye, sektörel ilişkiler, dağıtım, reklam payı gibi karşılıklar sayesinde coğrafyanın her yanına yayılan bu sinema, tüm ülkelerde ve hatta, internette de karşılığını bulmuştur.

Bu yüzden, dünya sineması dediğimizde, Hollywood faktörünü de değerlendirmek zorundayız. Filmleri seçerken, daha donamlı, sinefil diye tabir ettiğimiz ve her türlü sinemasal faaliyeti derinlikle takip eden seyircilerden ziyade, genel seyirciyi dikkate almak daha yararlı olacaktır. O anlamda, dünya sineması demek, vizyon, izleyici sayısı, hasılat, kâr getirisi gibi ölçülerle ölçülmektedir.

Tabii, bu ölçüyü dikkate alırken, vasat çalışmalara değil de; yine de sinematografik anlatıyı merkeze alan, sağlam bir ana fikri ve örgüsü olan filmlere yönelinmesi doğru olacaktır.

Dünyanın En İyi Filmleri Neye Göre Seçilir?

Dünyanın en iyi filmleri üstünden yapılan birçok seçim türü vardır. Bunları şu şekilde değerlendirebiliriz:

* Yaptığı hasılat- Popülerlik

* Aldığı ödül ya da ödüller

* Filmin konusunun ses getirmesi

* Filmin oyuncuları, çekim teknikleri

* Yapılan reklam, hakkında çıkan haberler

Yukarıda sayılan faktörlerin biri ya da birkaçı o filmin iyi olup olmadığını belirleyebilir. Ayrıca, kimi listeler de bu yönde belirleyicidir. Dünyanın en iyi 100 filmi, izlenilmesi gereken 10 film, dünya sinemasının klasikleri vb. başlıklar, sinemaya bakışımızı da doğru ya da eğri şekilde manipüle edebilmektedir. Sonuçta, sinema da önce para odaklı, çıkarların korunması yönelik sektörel bir alandır; kimi yerde, bu anlamda lobiler bile oluşturulmaktadır. Örneğin; dünyadaki Yahudi lobisi, özellikle Amerika’da kurduğu alt yapıyla da hemen hemen her sene bir Nazi filmi yaparak, bu algı operasyonlarına katkı sağlar. Lakin, İsrail ablukası altındaki Filistin’de Filistinli yönetmenlerin film yapmaları yasaklanır. Bu anlamda, sinema sektöründe de bir güç savaşları hakimdir. Afrika sinemasından ziyade, Fransız sömürgesi altında Moritanya sineması vardır. Bu anlamda, sinema ya da sanat da savaşlardan, kapitalizmden, ekonomiden, ayrımcılıklardan bağımsız saf bir alan değildir.

Dünya Sinemasında En İyi Filmler Nasıl Belirlenir?

Dünyanın en iyi filmleri üstünden bir değerlendirme yaptığımızda, kimi ölçüleri ön planda tutmamız yararlı olacaktır. Bu ölçüleri aşağıdaki başlıklar üstünden değerlendirmemiz yerinde olacaktır. İyi bir film denildiğinde, akla ilk gelecekler şunlardır:

* Filmin sağlam bir derdi, bir önermesi var mıdır? Bu önerme, güncel, çağdaş, değişik, özgün ve yaratı mıdır?

Örneğin; birçok Yahudi soykırımı filmi vardır. Bunlar özellikle, Almanlar’ın toplama kamplarında Yahudiler’e yaptıklarını anlatır. Ama, ‘‘Hayat Güzeldir’’ adlı film olaya değişik bir açıdan yaklaşır. Filmde, bir babanın savaş ortamını küçük oğluna bir oyun şeklinde anlatarak, onun olaylardan etkilenmemesi için verdiği mücadeleyi ve sonunda ölüme götürülüşünü anlatır.

Yine, ‘‘Çöküş’’ adlı film de Adolf Hitler’in son zamanlarına odaklanır ve olayı onun sekreteri olan kadın karakterin gözünden anlatır.

Bu iki film de bilinen filmlerin aksine, olaylara tersinden bakarak yaklaşmışlardır. O anlamda, özgün eserlerdir.

* Filmin teması, anafikri, olay dizisi sağlam örülmüş mü?

Kimi sinema çalışmaları iyi bir konu yakalansa da, kötü bir senaryoyla heba edilirler. Filmin derdi, anlatmak istediği düşünce, kişilerin dünya görüşlerine kurban gider. Bu anlamda, örneğin tarih filmleri, din filmleri vb. çalışmalar gevşek olay dizisi olan, mantık hatalarıyla dolu filmler yaparlar. Yahut, basit bir olay dizisiyle, vizyonda başarı gösterirken, sinematografik şekilde hiçbir karşılıkları yoktur.

Dünyanın En İyi Filmleri Nelerdir?

Dünyanın en iyi filmleri nelerdir denildiğinde, bunları tek bir başlık altında, kısa sürede bir yerde toplamak elbette mümkün değildir. Fakat, bir izleme geleneği oluşturmak ya da yol göstermek açısından kimi önermelerde bulunmak mümkündür.

Burada seçilen 20 tane film vardır. Bu filmler dünya sineması denilince, öncelikle Amerika odaklı düşünülmüş; ardından, Batı Avrupa sinemasına ve biraz da İran, Rus, Kore, Japon sinemasına kayılmıştır. Şüphesiz ki, Türkiye de bu yönde dikkate alınmalıdır. O sebeple, 20 tane dünya sineması örneği, 20 tane Türk sineması örneği verilerek, çember kapatılacaktır. Bu liste verilirken, 1 numaradaki film en iyi film, 1’den 20’ye kadar bir puan verildi gibi yöntemler kullanılmayacak; serbest şekilde bir liste aktarılacaktır. Çünkü, filmlere derece verip, onları puanladığınız zaman, neye göre-kime göre sorunsalı ortaya çıktığı gibi, iyilik’ten ziyade rekabet öne sürülmektedir. Yeryüzünde izlenilemeyen onca film varken ve insanoğlu tüm bunlara yetişemezken, böyle yanlı yönlendirmeler yapmak ve işi puan, yarışma, rekabet, dikta yöntemiyle süslemek hatalı olacaktır.

Ayrıca, seçilenlerin dışında; bir Hindistan sineması, Doğu Avrupa sineması kategorileri de mümkündür. Fakat, dünyanın tüm ülkelerini ve bölgelerini ele almak mümkün değildir. Eğer, iyi sinema takipçileri varsa, onlara listeden yola çıkılarak, alternatif listeler de hazırlamaları önerilir.

Sinemaseverlerin, sinema eğitimi veren sanat ve kültür merkezlerine gitmek, film çözümlemesi yapan sanat eğitmenlerinden eğitimler almak da ufuklarını fazlasıyla açacaktır. Orada kendilerine benzeyen, ortak beğenilerinin olduğu kaliteli insanlarla da tanışmak, onların yararına olacaktır. Daha kaliteli bir hayat, sanatsal beğeni düzeyinin gelişmesiyle yaşanır!

Dünya Sineması İçinde En İyi 20 Film:

1) 2001: bir Uzay Yolu Macerası, Yönetmen: Stanley Kubrick

2) Stalker, Yönetmen: Andrey Tarkovski

3) Solaris, Yönetmen: Andrey Tarkovski

4) Otomatik Portakal, Yönetmen: Stanley Kubrick

5) Sapık, Yönetmen: Alfred Hitchcock

6) Kaplumbağalar da Uçar, Yönetmen: Bahman Ghobadi

7) Sarhoş Atlar Zamanı, Yönetmen: Bahman Ghobadi

8) Antonia’nın Yazgısı, Yönetmen: Marleen Gorris

9) Yurttaş Kane,Yönetmen: Orson Welles

10) Amarcord,Yönetmen: Federico Fellini

11) Joker,Yönetmen: Todd Philips

12) Aşk Zamanı, Wong Kar-Wai

13) Narayama Türküsü, Shohei Immamura

14) İnsan Kırkayak Serisi, Tom Six

15) Mezarına Tüküreceğim, Meir Zarchi

16) Aşk, Yönetmen: Spike Jonze

17) Istakoz,Yorgos Lantimos

18) Piyanist,Roman Polanski

19) Kopma, Tony Kaye

20) Yıldızlararası, Christopher Nolan

Dünya Sineması İçinde Yer Alan Türk Sinemasında En İyi 20 Film:

1) Baskın, Yönetmen: Can Evrenol

2) Kız Kardeşler, Yönetmen: Emin Alper

3) Sofra Sırları, Yönetmen: Ümit Ünal

4) Sarmaşık, Yönetmen: Tolga Karaçelik

5) Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak, Yönetmen: Ahmet Uluçay

6) Kronoloji, Yönetmen: Ali Aydın

7) Takva, Yönetmen: Özer Kızıltan

8) Susuz Yaz, Yönetmen: Metin Erksan

9) Tepenin Ardı, Yönetmen: Emin Alper

10) Kader, Yönetmen: Zeki Demirkubuz

11) Film, Yönetmen: Kerem Topuz

12) Ver Elini İstanbul, Yönetmen: Aydın G. Arakon

13) Haremde Dört Kadın, Yönetmen: Halit Refiğ

14) Vesikalı Yarim, Yönetmen: Ömer Lütfi Akad

15) Barda, Yönetmen: Serdar Akar

16) Uzak İhtimal, Yönetmen: Mahmut Fazıl Coşkun

17) Eşkıya,Yönetmen: Yavuz Turgul

18) Masumiyet, Yönetmen: Zeki Demirkubuz

19) Sürü, Yönetmen: Zeki Ökten

20) Duvar, Yönetmen: Yılmaz Güney

En İyi Filmlerde Hangi Kriterlere Dikkat Edilir?

Dünyanın en iyi filmleri düşünüldüğünde, birçok film, birçok kriter vardır. Herkesin zevki bir başkasınınkiyle uyuşmayabilir. Birine çok sert gelen bir sinema filmi, diğerine modern bir sanat yapıtı şeklinde gelebilir. O yüzden, herkes kendi sinema anlayışının en iyi örneklerini izlemeye devam etmeli; özellikle, vasat çalışmalara mümkün olduğunca prim vermemelidir.

En iyi aile filmleri konumuza buradan ulaşabilirsiniz

Tags:

You May Also Like

Cami’de 51 kişi öldüren terörist, hayatta kalanlarla yüzleşti!
En İyi Aile Filmleri

Author

Must Read

Hiçbir sonuç bulunamadı.

Menü